Welcome to my Blogs -_- . Follow k ? kan dah alang-alang mari follow lh ;)

Dalil-dalil Yang Mengharamkan Bersalaman dan Bersentuhan di Antara Lelaki Dengan Wanita Bukan Mahram

Dalil pertama:

Daripada Ma’qil B. Yasar radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له

Terjemahan: Sekiranya kepala salah seorang daripada kamu ditusuk dengan jarum besi, itu adalah lebih baik bagi kamu daripada kamu menyentuh wanita yang tidak halal bagi kamu. (Hadis Riwayat ath-Thabrani, Mu’jam al-Kabir, 20/211-212, no. 486 & 487)

Takhrij: Hadis Riwayat ath-Thabrani, Mu’jam al-Kabir, 20/211-212, no. 486 & 487. Al-Haitsami berkata: Para perawinya adalah perawi yang sahih. Imam al-Mundziri berkata: para perawi ath-Thabrani adalah tsiqah dan termasuk para perawi yang sahih. Disahihkan oleh Syaikh al-Albani, as-Silsilah ash-Shohihah, 1/447, no. 226.

Juga diriwayatkan oleh ar-Ruwaiyani, al-Musnad, 2/227 dari jalur Nashr B. ‘Ali, beliau berkata: “Ayahku menceritakan kepada kami, Syadad B. Sa’id telah menceritakan kepada kami, daripada Abu al-Alla’, beliau berkata, Ma’qil B. Yasar telah menceritakan kepadaku secara marfu’... (hadis di atas).”

Syaikh al-Albani berkata tentang sanad hadis ini (riwayat ar-Ruwaiyani): Ini adalah sanad yang bagus (jayyid). Semua perawinya tsiqah dan termasuk para perawi al-Bukhari dan Muslim, kecuali Syaddad B. Sa’id yang hanya merupakan perawi Imam Muslim sahaja. Ada sedikit komentar terhadapnya yang tidak boleh menurunkannya dari status hasan. Dengan sebab itu, Imam Muslim hanya meriwayatkan daripadanya sebagai syawahid. Adz-Dzahabi mengatakan dalam al-Mizan sebagai Sholihul hadis (hadis yang bagus). Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata di dalam at-Taqrib sebagai Shoduq yukhthi (jujur namun sering tersilap). (Rujuk: al-Albani, as-Silsilah ash-Shohihah, 1/447)

Penjelasan:

Syaikh al-Albani rahimahullah berkata:

و في الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له ، ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك ، و قد بلي بها كثير من المسلمين في هذا العصر و فيهم بعض أهل العلم ، و لو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم ، لهان الخطب بعض الشيء ، و لكنهم يستحلون ذلك ، بشتى الطرق و التأويلات

Terjemahan: Pada hadis ini terdapat ancaman yang keras (tegas) kepada sesiapa sahaja yang menyentuh wanita ajnabiyah (yang bukan mahram). Padanya juga terdapat dalil atas haramnya bersalaman (mushofahah) dengan wanita. Sebab itu, tidak diragukan bahawa bersalaman itu mengandungi unsur bersentuhan. Pada masa ini, umat Islam banyak diuji dengan situasi ini, dan di antara mereka adalah dari kalangan ahli ilmu. Sekiranya mereka mengingkari perkara tersebut dengan hati mereka, tentu ada sedikit kemudahan untuk menasihati mereka. Tetapi sayangnya, mereka menghalalkan perkara tersebut dengan pelbagai cara (jalan) dan takwilan (penafsiran). (Rujuk: al-Albani, as-Silsilah ash-Shohihah al-Kamilah, 1/225)

Dalil Kedua:

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنْ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

Terjemahan: Persoalan anak Adam berkaitan zina telah ditentukan. Tidak mustahil, ia pasti melakukannya. Dua mata berzina dengan melihat, dua telinga berzina dengan mendengar, lidah berzina dengan berkata-kata, tangan berzina dengan menyentuh, kaki berzina dengan melangkah, hati berzina dengan angan-angan (kehendak), dan kemaluanlah yang akan membenarkan (merealisasikan) atau mendustakan semua itu. (Hadis Riwayat Muslim, Shohih Muslim, 13/125, no. 4802)

Kaedah pengambilan dalil adalah dari perkataan:

وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ

... dan tangan berzina dengan menyentuh. (Dari hadis di atas)

Dalam riwayat Ahmad disebutkan:

وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ

... dan tangan berzina dengan menyentuh.

Dalam riwayat Ibnu Hibban juga disebutkan:

وَالْيَدُ زِنَاؤُهَا اللَّمْسُ

... dan tangan berzina dengan menyentuh.

Imam an-Nawawi rahimahullah menjelaskan:

معنى الحديث أن بن آدم قدر عليه نصيب من الزنى فمنهم من يكون زناه حقيقيا بادخال الفرج في الفرج الحرام ومنهم من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام اوالاستماع إلى الزنى وما يتعلق بتحصيله او بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده او يقبلها او بالمشي بالرجل إلى الزنى اوالنظر او اللمس او الحديث الحرام مع اجنبية ونحو ذلك او بالفكر بالقلب

Makna hadis di atas adalah bahawa setiap anak Adam itu ditakdirkan untuk melakukan perbuatan zina. Di antara mereka ada yang melakukan zina dengan sebenar-benarnya, iaitu dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan wanita secara haram. Di antara mereka ada yang zinanya secara majaz (kiasan), iaitu dengan melihat perkara-perkara yang haram, atau dengan mendengar sesuatu yang mengajak kepada perzinaan dan usaha-usaha untuk melakukan kepada zina, atau dengan sentuhan tangan, atau menyentuh wanita ajnabiyah (yang bukan mahram) dengan tangannya, atau menciumnya. Atau dengan melangkah kaki menuju tempat perzinaan, melihat, menyentuh, atau berkata-kata dengan cara yang haram bersama dengan wanita ajnabiyah (yang bukan mahram), atau berangan-angan (imaginasi/berniat) dengan hatinya. (an-Nawawi, al-Minhaj Syarah Shohih Muslim, 16/206)

Dalil ketiga:

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tidak pernah bersalaman dengan wanita yang tidak halal baginya walaupun dalam peristiwa bai’at.

Daripada ‘Aisyah radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ { لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا } قَالَتْ وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا

Terjemahan: Bahawasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam berbai’at dengan kaum wanita secara lisan (tanpa bersalaman) untuk ayat “Janganlah kamu mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu”. Dan tangan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tidak pernah menyentuh tangan wanita melainkan wanita yang dimilikinya. (Hadis Riwayat al-Bukhari, Shohih al-Bukhari, 22/160, no. 6674)

Juga melalui hadis ini:

وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكِ

Terjemahan: Tidak, demi Allah, tidak pernah walau sekali pun tangannya (tangan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam) menyentuh tangan seorang wanita ketika melakukan bai'at. Beliau tidak membai'at para wanita melainkan hanya dengan mengatakan: “Aku telah menerima bai'at kamu untuk perkara-perkara tersebut.”. (Hadis Riwayat al-Bukhari, Shohih al-Bukhari, 15/165, no. 4512)

Daripada Umaimah Binti Ruqaiqah, ia menyatakan:

أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن: { أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا } الآية، وقال: "فيما استطعتن وأطقتن"، قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، قلنا: يا رسول الله، ألا تصافحنا؟ قال "إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة

Terjemahan: Aku pernah berjumpa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersama beebrapa orang wanita untuk berbai’at kepada beliau. Maka beliau pun membai’at kami dengan apa yang terdapat di dalam al-Qur’an, iaitu kami tidak boleh mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu. Lalu beliau bersabda, “Iaitu berkenaan dengan apa yang kamu mampu dan sanggupi.”

Maka kami pun berkata, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih menyayangi kami daripada diri kami sendiri.” Seterusnya kami mengatakan, “Wahai Rasulullah, tidakkah kita perlu bersalaman?”

Beliau menjawab, “Sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan wanita. Ucapanku kepada seorang wanita bersamaan dengan untuk seratus orang wanita.” (Hadis Riwayat Ahmad, Musnad Ahmad, 44/559, no. 27009. Tahqiq Syaikh Syu’aib al-Arnauth: Isnadnya sahih, perawinya tsiqah daripada perawi syaikhain (al-Bukhari & Muslim) kecuali Umaimah Binti Ruqaiqah. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata di dalam tafsirnya, 8/96: Sanad hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi, an-Nasaa’i, dan Ibnu Majah daripada hadits Sufyan B. ‘Uyainah. Juga diriwayatkan oleh an-Nasaa’i daripada hadits ats-Tsauri dan Malik B. Anas. Semuanya bersumberkan daripada Muhammad B. Al-Munkadir. At-Tirmidzi menyatakan: Hadis ini hasan sahih)

Syaikh Muhammad al-Amin asy-Syanqithi rahimahullah berkata di dalam tafsirnya:

أن النبيّ صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنّه قال: "إني لا أصافح النساء"، الحديث. واللَّه يقول: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ، فيلزمنا ألاّ نصافح النساء اقتداء به صلى الله عليه وسلم، ... وكونه صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح على أن الرجل لا يصافح المرأة، ولا يمسّ شىء من بدنه شيئًا من بدنها؛ لأن أخفّ أنواع اللّمس المصافحة، فإذا امتنع منها صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة، دلَّ ذلك على أنها لا تجوز، وليس لأحد مخالفته صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المشرع لأُمّته بأقواله وأفعاله وتقريره

Terjemahan: Bahawasanya telah tsabit daripada Nabi Shallallahu ‘alaihiw a Sallam, beliau berkata, “Sesungguhnya aku tidak pernah bersalaman dengan kaum wanita.” Dan Allah telah berfirman: “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang baik.”. Dengan itu, demi untuk mencontohi/mengikuti beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, maka kita tidak bersalaman tangan dengan wanita ajnabiyah... dan sikap beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang tidak bersalaman tangan dengan wanita di ketika melakukan bai’ah adalah merupakan dalil yang sangat jelas bahawa seseorang lelaki tidak boleh bersalaman tangan dengan wanita yang bukan mahramnya dan tidak dibenarkan sama sekali dari anggota badannya menyentuhnya. Ini adalah ekrana bentuk sentuhan yang paling ringan adalah dengan bersalaman. Apabila Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam sendiri enggan untuk bersalaman dengan wanita ajnabiyah di ketika waktu-waktu yang sangat diperlukan untuk bersalaman iaitu di ketika waktu berbai’at, maka ini menunjukkan bahawa bersalaman tangan dengan kaum wanita ajnabiyah itu adalah tidak dibenarkan. Sesiapa pun tidak wajar untuk menyelisihi beliau. Kerana beliau adalah yang membawa/menetapkan syari’at untuk umat beliau sama ada dengan ucapan, perbuatan, ataupun pembenaran (taqrir). (al-Amin asy-Syanqitihi, Adhwa’ul Bayan fii Idhahal Qur’an bil Qur’an, 6/256)

Beliau juga menyatakan:

وإنما أمر بغضّ البصر خوف الوقوع في الفتنة، ولا شكّ أن مسّ البدن للبدن، أقوى في إثارة الغريزة، وأقوى داعيًا إلى الفتنة من النظر بالعين، وكل منصف يعلم صحّة ذلك

Menundukkan pandangan (antara lelaki dengan wanita) adalah diwajibkan kerana dibimbangi akan mengakibatkan kepada fitnah. Tidak dinafikan bahawa sentuhan anggota tubuh lelaki ke tubuh wanita yang bukan mahram adalah merupakan faktor yang paling kuat untuk membangkitkan naluri syahwat dan pendorong yang paling kuat menuju fitnah berbanding pandangan mata. Setiap orang yang normal memahami kebenaran perkara ini...

أن ذلك ذريعة إلى التلذّذ بالأجنبية، لقلّة تقوى اللَّه في هذا الزمان وضياع الأمانة، وعدم التورّع عن الريبة

Terjemahan: Bahawasanya ini semua (bersalaman di antara lelaki dengan wanita yang bukan mahram) membawa kepada usaha menikmatinya, disebabkan berkurangnya sifat taqwa kepada Allah di zaman ini, hilangnya sikap amanah, dan kosongnya nilai kehati-hatian. (al-Amin asy-Syanqitihi, Adhwa’ul Bayan fii Idhahal Qur’an bil Qur’an, 6/257)

Pandangan Para Ulama Bermazhab Syafi’i:

Imam an-Nawawi rahimahullah berkata:

أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة وأنه لايلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة كتطبب وقصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبى فعله للضرورة وفى قط خمس لغات

Perkataan (suara) wanita ajnabiyah boleh kita dengari di ketika ada keperluan dan suaranya tidak termasuk aurat, menyentuh kulit wanita ajnabiyah tidak dibolehkan tanpa adanya alasan darurat seperti sebab perubatan, pendarahan, bekam, mencabut gigi, dan seumpamanya, di mana tiada wanita yang sanggup melakukannya. Lelaki yang bukan mahram dibenarkan melakukannya disebabkan alasan darurat tertentu. (Imam an-Nawawi, Syarah Shohih Muslim, 13/10)

Beliau juga berkata:

حيث حرم النظر حرم المس بطريق الأولى لأنه أبلغ لذة فيحرم

Terjemahan: Disebabkan melihat wanita yang bukan mahram itu diharamkan, sudah tentu menyentuh kulitnya lebih diharamkan lagi. Ini adalah kerana menyentuh lebih mudah membangkitkan syahwat. (Imam an-Nawawi, Raudhatut Tholibin wa ‘Umdatul Muftiin, 7/27)

Al-Hafiz Ibnu Hajar al-‘Asqalani rahimahullah berkata tentang hadis pembai’atan para wanita kepada Rasulullah tanpa bersalaman:

ومنع لمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة لذلك

Hadis tersebut mengandungi penjelasan larangan menyentuh wanita ajnabiyah (yang bukan mahram) tanpa adanya alasan darurat untuk menyentuhnya. (al-Hafiz Ibnu Hajar, Fathul Bari, 13/204)

Wallahu ‘alam...

~Hawa dan cinta~

HAWA,
Penciptaanmu begitu sempurna, keperibadianmu begitu mulia,
Di ciptakan dirimu seorang yang ayu, lembut dan sopan bicaranya,
Oleh itu HAWA,
andai dirimu masih remaja, jadilah anak yang solehah buat kedua ibubapamu,
andai dirimu bergelar isteri, jadilah isteri yang meringankan beban suamimu,
andai dirimu seorang ibu, didiklah anakmu agar dirinya teguh memperjuangkan ad-din ALLAH...

HAWA,
andai tiada yang hadir manjadi milikmu,
janganlah engkau risaukan akan jodohmu,
ingatlah janji Tuhan mu, wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik. (An-Nur: 26)
Tetap teguhlah memelihara martabat dan maruahmu..
Janganlah sesekali engkau mulakan sebuah pertemuan dengan lelaki yang bukan muhrimmu,
kerana di takuti dari mata jatuh ke hati, maka lahirnya senyuman maka tercetusnya salam sekaligus disusuli dengan pertemuan,
takut lahirnya nafsu bisikan syaitan yang menguasai diri...

HAWA,
Peliharalah dirimu, maruahmu, dan keperibadianmu..
Agar dirimu tidak terjatuh dalam jurang cinta nafsu...
yang bisa manjauhkan cinta mu dari Tuhanmu

HAWA,
lelaki yang baik tidak menilai wanita pada paras rupanya,
lelaki yang soleh tidak memilih wanita melalui keayuannya,
lelaki yang warak, tidak menilai wanita melalui kemanjaannya serta kemampuannya mengoncang iman lelaki,
TETAPI, lelaki yang baik akan menilai wanita melalui agamanya, akhlaknya,dan peribadinya,
Lelaki yang baik, tidak menginginkan pertemuan dengan wanita yang bukan muhrimnya,
kerana dia takut memberi kesempatan kepada syaitan untuk mengodanya,
lelaki yang baik, tidak mahu bermain cinta kerana dia tahu apa matlamat dalam sebuah pertemuan lelaki dan wanita, yakni sebuah perkahwinan.

Oleh itu HAWA,
jagalah pandanganmu, awasilah auratmu, peliharalah akhlakmu, kuatkan pendirianmu. (An-Nur :31)
Andai ditakdirkan tiada cinta daripada adam untukmu,
cukuplah hanya cinta ALLAH, yang memenuhi dan menyinari hatimu,
biarlah hanya cinta daripada kedua ibu bapamu yang memberi sokongan kebahagiaan buat dirimu,
cukuplah sekadar cinta adik beradik, serta keluarga yang membahagiakan dirimu.

HAWA,
cintailah ALLAH dikala susah dan senang kerana kau akan memperolehi cinta daripada insan yang juga menyintai ALLAH.
Cintailah kedua ibu bapamu kerana kau akan perolehi keredhaan ALLAH,
cintailah keluargamu kerana kau tidak akan jumpa cinta yang bahagia selain daripada cinta keluarga.
Janganlah sesekali tangan yang mengoncangkan dunia, juga mengoncangkan iman lelaki..
Moga dirimu bisa menjadi sebaik-baik wanita solehah.

♥¸.•✿´¯ KATA-KATA NASIHAT IBNU QAYYIM ♥¸.•✿´¯

❤¸.•*✿❤¸.•*✿❤¸.•*✿❤¸.•*✿❤¸.•*✿❤¸.•*✿❤¸.•*✿❤¸.•*✿❤¸.•*✿

ஜ♥ Di dalam hati manusia ada kekusutan dan tidak akan terurai kecuali menerima kehendak Allah swt…

ஜ♥ Di dalam hati manusia ada keganasan dan tidak akan hilang kecuali berjinak dengan Allah swt…

ஜ♥ Di dalam hati manusia ada kesedihan dan tidak akan hilang kecuali seronok mengenali Allah swt…

ஜ♥ Di dalam hati manusia ada kegelisahan dan tidak akan tenang damai kecuali berlindung, bertemu dan berjumpa denganNya…

ஜ♥ Di dalam hati manusia ada penyesalan dan tidak akan padam kecuali redha dengan suruhan dan laranganNya serta qadha dan qadarNya serta kesenantiasaan sabar sehingga menemuiNya…

ஜ♥ Di dalam hati manusia ada hajat dan tidak akan terbendung kecuali kecintaan kepadaNya dan bermohon kepadaNya…

ஜ♥ Andai dunia dan isinya diberikan kepada manusia masih tidak lagi dapat membendung hajat hati manusia itu…

❤¸.•*✿❤¸.•*✿❤¸.•*✿❤¸.•*✿❤¸.•*✿❤¸.•*✿❤¸.•*✿❤¸.•*✿❤¸.•*✿

Ibu, Aku Sayang Kamu ..

Di satu kampung, tinggal seorang ibu dan anak lelakinya yang masih kecil. Si ibu mengalami kecacatan fizikal dan si anak berasa malu sekali gus kesal dengan keadaan fizikal ibunya. Kerana kecacatan ibunya, dia selalu menjadi buah mulut teman-temannya di sekolah bahkan dalam kalangan masyarakat. Ibunya hanya mempunyai sebelah mata. Hinggakan anak ini selalu berkata, "Lebih baik aku hidup tanpa ibu daripada aku harus malu seperti ini." Namun dengan penuh kasih sayang, ibu itu tetap menyayangi anaknya. Sayang selayaknya ibu terhadap anak . . .

Suatu malam, si anak ini terjaga dari tidurnya kerana berasa dahaga. Untuk ke dapur, dia perlu melalui bilik ibunya. Tanpa sengaja, semasa menuju ke dapur, dia melihat pintu bilik ibunya sedikit terbuka. Kemudian dia mengintip ke dalam bilik ibunya dan melihat ibunya sedang berdoa. Anak ini mendengar namanya disebut dalam doa ibunya. Tetapi anak ini berkata dalam hati, "Aku boleh hidup sendiri di luar rumah."

Masa terus berjalan seiring pertumbuhan anak itu. Si anak meningkat dewasa dan mula keluar dari rumah bagi mencari nafkah. Dalam menempuh alam kerjaya, dia berjaya. Dia juga bertemu dengan wanita pilihannya dan menikah tanpa memberitahu ibunya kerana rasa malu masih menebal. Tetapi ibunya tetap mendapat khabar daripada teman-teman anak itu.

Suatu hari, si ibu berjaya mendapatkan alamat rumah anak kesayangannya. Dia lantas ke sana bagi melepaskan rindunya terhadap anak, menantu dan cucunya. Namun setibanya di rumah anaknya, dia hanya boleh melihat mereka dari jauh sahaja.

Keadaan itu berterusan hingga si anak mengetahui ibunya sentiasa mengawasi dia dan keluarga barunya dari jauh. Akhirnya dia menemui ibunya dan memarahinya. Kerana sedih, si ibu pulang ke kampung dengan nafas yang mulai sesak kerana berjalan jauh.

Pada suatu ketika, anak itu menghadiri satu perjumpaan. Selepas itu, dia pulang ke kampungnya untuk melepaskan rindu dengan masa kecilnya dahulu. Diam-diam, anak itu datang menjenguk ke rumah ibunya dan tempat dia dibesarkan. Dia tahu pada siang hari, ibunya ke sawah untuk melihat padinya. Lalu dia masuk ke dalam rumah perlahan-lahan sambil memerhati keadaan rumah.

Dia mendapatkan posisi di pintu bilik ibunya sepertimana malam itu. Kemudian membayangkan masa kecilnya sewaktu mengintip ibunya berdoa di bilik. Tiba-tiba, dia tergerak hati untuk masuk ke bilik ibunya. Si anak melihat susuk tubuh ibunya dalam keadaan bersujud.

Melihatkan ibunya kaku, dia cuba memanggil ibunya. Tetapi panggilan tidak berjawab. Dia memegang tubuh ibunya. Pada masa itu, dia mendapati ibunya tidak bernyawa lagi. Dia terlihat di tangan ibunya terdapat sekeping kertas. Kemudian anak itu pun mengambil kertas itu dan membukanya. Ia adalah surat tulisan tangan ibunya. Surat itu dibaca.

Anakku, sudah cukup lama ibu hidup dan lihat kamu tumbuh membesar dan mempunyai keluarga. Ibu benar-benar meminta maaf jika selama ibu hidup, ibu membuatkan kamu berasa malu dan marah dengan fizikal ibu yang hanya mempunyai sebelah mata. Tetapi tahukah kamu, ketika kamu kecil, kamu mengalami kemalangan dan kamu kehilangan sebelah matamu? Ibu tidak dapat bayangkan bagaimana kamu membesar dengan sebelah mata sahaja. Pasti kamu akan diejek dan menjadi bahan ketawa orang. Jadi, ibu memutuskan untuk memberikan sebelah mata ibu kepadamu sehingga kamu boleh hidup normal seperti kanak-kanak yang lain. Ibu tidak menyalahkan kamu apabila kamu marah dan malu mempunyai ibu sebegini. Malah ibu bangga kamu boleh berjaya seperti sekarang ini. Pesanan ibu, jagalah anakmu baik-baik hingga dia membesar dan dewasa seperti kamu. Allah selalu bersamamu, anakku.

♪ღ♪•*´¨`*•.¸ℒℴνℯ¸.•*´¨`*•.¸ℒℴνℯ¸.•*´¨`*•.¸ℒℴνℯ•♪ღ♪•*´¨*•.¸ℒℴνℯ

Jelas, Kaabah bukan sekadar kiblat tetapi juga sebagai pusat tumpuan manusia dalam urusan dunia atau kehidupan. Contoh yang paling mudah sekali, tentu anda ada stesen televisyen berbayar iaitu Astro. Pastinya setiap Astro ada 'piring para bola' untuk menerima maklumat yang dipancarkan dari satelit. Untuk mendapatkan siaran yang jelas, piring itu akan dihalakan ke arah Kiblat atau Kaabah. Kalau tidak percaya cuba tengok balik piring Astro di bumbung anda menghadap ke mana?

KENAPA BEGITU? Mudah saja jawapannya Mekah adalah pusat bumi. Sama ada percaya atau tidak jawapannya mudah ditemui semasa kali pertama Neil Armstrong menjejakkan kaki ke bulan pada 20 Julai 1969. Di dalam satu temu bual di stesen TV Al Majid, Arab Saudi, Dr. Abd Al-Baset Al-Sayyed dari pusat Penyelidikan Kebangsaan Mesir mengulas, angkawasan pertama itu telah membuktikan, Mekah adalah pusat bumi.

Katanya ia telah dibuktikan secara saintifik semasa Neil Armstrong di dalam perjalanan ke bulan. Ketika itu dia berjaya mengesan satu radiasi yang dipancarkan dari bumi. Radiasi itu di dalam gelombang pendek. Situasi itu sesuatu yang pelik dan mereka cuba mencari jawapan dan membuat penelitian. Akhirnya mereka berjaya mengesan bahawa radiasi itu dipancarkan dari Mekah atau secara tepatnya dari Kaabah.

"Yang paling mengejutkan radiasi itu bersifat infiniti (tidak berpenghujung). Apabila Armstrong menjejakkan kaki ke bulan, radiasi itu masih boleh dikesan. Radiasi itu mempunyai sifat yang istimewa dan paling penting ia infiniti. Saya percaya inilah yang menhubungkan Kaabah di bumi dengan Kaabah di alam akhirat.

"Bayangkan anda berada di kutub utara dan saya berada di kutub selatan,di tengah-tengah adalah zon keseimbagan magnet atau zon magnetisme sifar dan itulah Mekah. Kalau hendak dibuktikan boleh. bawa kompas ke Kaabah dan anda dapati jarum kompas itu tidak akan bergerak. Ini bermakna Kaabah adalah zon magnetisme sifar. Tarikan untuk ke dua-dua medan adalah sama kuat.

Hal sedemikian katanya, turut memberi kesan pada kesihatan dan umur seseorang. Sebab itulah orang yang tinggal di Mekah lebih sihat dan panjang umur. Tekanan graviti yang tertumpu di kawasan itu memberi kesan pada peredaran darah dan pergerakan biologi kehidupan.

"Ini telah dibuktikan bahawa ia boleh memberi kesan pada hemoglobin untuk membawa darah yang mengandungi oksigen ke seluruh tusi badan. Bermakna bila anda berada di Mekah, keupayaan darah untuk membawa oksigen ke seluruh tisu badan secara semula jadi jauh lebih baik berbanding tempat lain di dunia ini," jelasnya

Pelbagai bukti saintifik dari kajian para saintis juga telah membuktikan bahawa Kaabah berada di "Centre of the earth". Jika anda berkesempatan ke Mekah Al-Mukaramah cuba bawa kompas ke arah Kaabah dan lihat jarum kompas tersebut tidak akan menunjuk mana-mana arah sama Barat, Timur, Selatan atau ke mana-mana arah kerana Kaabah sememangnya berada di pusat atau ditengah-tengah bumi. Neil Amstrong juga mengesahkan fakta ini.

Maha Kaya Allah, dengan hanya melakukan Tawaf kesihatan kita akan bertambah baik. Tidak hairanlah jika ramai yang mengetahui rahsia ini sentiasa merindui untuk ke Mekah... Bagi yang bukan Islam kaji-kajilah fakta ini dan anda pasti akan mendapat kebenaran-Nya. Marilah kita belajar ilmu dan mengkaji Islam yang amat indah ini..

Fakta2 yg di nyatakan di atas ada di artikel2 kami di bawah ini mengenai 'tarikan graviti bumi berpusat di Kaabah!


♪ღ♪•*´¨`*•.¸ℒℴνℯ¸.•*´¨`*•.¸ℒℴνℯ¸.•*´¨`*•.¸ℒℴνℯ•♪ღ♪•*´¨*•.¸ℒℴνℯ

★•.•´¯`•.•★ 10 NASIHAT UNTUK ORANG YANG BERCINTA ★•.•´¯`•.•★★═══════ ●❤● ═══════★★═══════ ●❤● ═══════★★

Dengarlah pesananan ini ~>

1. Janganlah kau membiarkan kemanisan bercinta dihirup sebelum engkau berkahwin dengan ‘si dia’.

2. Bercintalah kau dengannya sekadar sahaja. Kelak mungkin ‘si dia’ bukan jodoh untukmu.

3. Jika kau ingin berbahagia seumur hidup, tahanlah dirimu untuk berbahagia sebelum engkau berhak menjadi milik ‘si dia’.

4. Jika engkau menyintainya, binalah asas perkahwinan dengan tidak melanggar syariat-Nya.

5. Kebahagiaan yang kau lihat sebelum berkahwin hanya palsu, yang hakikatnya adalah selepas kau diijabkabulkan.

6. Jikalau engkau inginkan pasangan hidupmu yang terbaik dalam untukmu, maka engkaulah yang patut menjadi yang terbaik dahulu.

7. Membina keserasian sebelum berkahwin bukanlah dengan cara berdating, cukuplah sekadar engkau tahu apa yang perlu kau tahu.

8. Bercintalah untuk mencapai cinta-Nya.

9. Jika engkau masih belum bercinta, tahanlah dirimu untuk bercinta sehingga yakin cinta tersebut membawamu ke gerbang perkahwinan.

10. Jangan biarkan nafsumu dengan cinta yang tidak diterima di sisi Allah, kelak Allah akan tarik kebahagiaan darimu.

✿~ Selamat Bercinta Sampai ke SYURGA ~✿
^_^
~ same2lah kite berMUHASABAH..
★═══════ ●❤● ═══════★★═══════ ●❤● ═══════★★

Aku jarang mengirim ___

❤*•¸.•´`¸.•❤´``•.✮'•.¸☆☆'•.¸✮'•.¸☆❤*•¸.•´`¸.•❤´``•.✮'•.¸☆☆
Aku JARANG mengirim pesan atau SMS padamu, jarang menanyakan bagaimana dirimu saat ini di sana..bukannya aku TIDAK PEDULI padamu, tapi aku ingin MENJAGA diriku dan dirimu dari JERAT SYAITAN yang menyelusup halus ke dalam HATI kita..andaikata kalau dirimulah yang diHALALKANNya buatku, aku akan MENJAGA, memanjakanmu semampuku dengan IZINNya, insyaALLAH.
❤*•¸.•´`¸.•❤´``•.✮'•.¸☆☆'•.¸✮'•.¸☆❤*•¸.•´`¸.•❤´``•.✮'•.¸☆☆

✿●•٠· ♥ PENANTIAN CHENTA ✿●•٠· ♥

((¯`♥´¯))✿ •°*”˜˜”*°•. ƸӜƷ✿ •°*”˜˜”*°•. ƸӜƷ✿ •°*”˜˜”*°•. ƸӜƷ
.`*.¸.*´ Ketika dirimu resah dalam menanti Kehadiranku,berdoalah pada للّهُ" dan Mintalah hanya kepada-NYA dan berusahalah karena aku hanya Insan tiada daya upaya dan للّهُ" pemilik Nyawaku.Memohonlah pada Dia yg Berhak,MIlikilah hatiku Dengan Izin للّهُ",milikilah Cintaku karena-NYA,Miliki diriku karena agama
-NYa & MIlikilah Jiwaku Karena-NYA,Sekiranya Dirimu Telah siap maka dapatilah aku Karena-NYA dan akupun tetap Menantimu Dipelataran sejadah CintaNYA..

*¨*•.¸¸❤*¨*•.¸¸❤*¨*•.¸¸❤*¨*•.¸¸❤*¨*•.¸¸❤*¨*•.¸¸❤*¨*•.¸¸

Aku belum tentu !!

ღ¸.•´¯)♥ Aku BELUM tentu akan menikahi orang yang aku cintai tapi aku akan MENCINTAI orang yang aku NIKAHI..semoga diriku bakal menjadi PENYEJUK MATA kepada seorang LELAKI yang BAIK suatu ketika nanti..insyaAllah..ღ¸.•´¯)♥

Jodohku masih JAUH..andainya dirimu adalah jodohku yang tertulis di Luh Mahfuz, Allah pasti akan menanamkan rasa KASIH dalam hatiku juga hatimu. Itu JANJI Allah..

Akan tetapi, selagi kita tidak diikat dengan IKATAN yang SAH, selagi itu jangan dibazirkan perasaan itu kerana kita masih tidak mempunyai HAK untuk membuat begitu..ღ¸.•´¯)♥

♥¸.•✿´¯ RENUNGAN BERSAMA ♥¸.•✿´¯

Disebuah restoran mahal..

☆ Seorang gadis bertudung makan seorang diri...
tiba-tiba datang sekumpulan remaja duduk di meja sebelah..

☆ seorang gadis dari kumpulan itu berkata :
"gadis kampung mana pulak datang restoran mahal cmnie pastu makan guna tangan pulak tu...nie mesti tak pandai nak pakai sudu dan garfu kan??"

☆ seorang anak muda pulak menyampuk:
"ish,harap muka je cantik..tapi makan sampai licin pinggan..malu ar kalau aku jadi boyfriend dia..kalau awek aku makan,tak sampai separuh pinggan..diet katakan!!nak jaga badan...."

☆ seorang lagi berkata :
"eww..tengok tu...sampai menjilat jari tuuu..geli aku!!pengotor rupanya awek nie..."..

☆ kemudian datang seorang lelaki yang tak dikenali ke arah kumpulan remaja tu...
lelaki tu berkata:
"gadis bertudung itu makan guna tangan kerana ikut sunnah Rasulullah..bukan kerana dia gadis kampung...gadis bertudung itu makan sampai licin kerana dia tak ikut nafsu untuk membazir .bukan kerana dia tak tahu malu dan gadis bertudung itu makan sampai menjilat jari kerana dia hendak mencontohi sunnah Rasulullah..bukan kerana dia pengotor"